Hỏi về commit message trong JIRA

Hiện tại em dùng JIRA để quản lý task và đồng thời lưu trữ source code trên đó, VCS sử dụng trong dự án là Git. Hiện tại team em không có format thống nhất để viết message commit. Các bác cho em hỏi khi viết commit message trong Git thì nên để format như thế nào?

1 Câu Trả Lời

Nguyễn Thương Nguyễn Thương

Mình thường hay để theo format này

Tên ticket - Action mà bạn làm trong ticket (nên viết message ở thì hiện tại đơn)
Ex: EQ-151 - Fix bug with upload button

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan