Hỏi về hai khái niệm certificate và key khi thiết lập SSL

Nguyễn Duy

Chào anh chị,

Em đang tìm cách sử dụng http2 bằng spdy mà không biết cái cert với key là gì. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin giải thích một cách ngắn gọn dễ hiểu với!

P/S: Lúc làm theo hướng dẫn setup trên mạng thì em bị lỗi ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH khi vào https://localhost:3000.

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan