Hỏi ý kiến về việc nên dùng tab hay space khi code Java

Hi all,

Mình có câu hỏi này khá đơn giản nhưng trong team mình tranh cãi lâu mà chưa đưa ra được quyết định cuối cùng nên muốn xin ý kiến tư vấn của mọi người đó là trong khi code các dự án về Java thì mình nên dùng tab hay khoảng trống (space) để canh lề và tại sao?

Được hỏi 1 ngày trước
Bình chọn bởi: Hoan Capy, Ngọc Anh, Vân Trần, Hữu Hạnh, Trần Anh, Hằng Đỗ, Torrest Vũ, Bao Ngoc, Quang Nguyen, Đăng Duy, Nguyen Lam, Đinh Quang Huy, Nguyễn Văn Tuấn, Hoang Anh, Ngọc Nguyễn, Huyền Cool, Tram Anh, Minh Tran, Duc Nguyen, Lê Huyền Trang, Tran Hieu

Thêm Trả Lời