22

Hỏi ý kiến về việc nên dùng tab hay space khi code Java

Được hỏi 10 tháng trước  |  chỉnh sửa

Hi all,

Mình có câu hỏi này khá đơn giản nhưng trong team mình tranh cãi lâu mà chưa đưa ra được quyết định cuối cùng nên muốn xin ý kiến tư vấn của mọi người đó là trong khi code các dự án về Java thì mình nên dùng tab hay khoảng trống (space) để canh lề và tại sao?

1 Câu Trả Lời
0

Cái nay là coding style của mỗi nhóm hoặc mỗi công ty, giữa tab và space không có gì khác nhau ngoại trừ việc bạn siêng hơn với space hoặc lười hơn với tab.
Nên nếu nhóm bạn bất đồng thì nên biểu quyết xem ai dùng cái gì, bên nào xài tab nhiều hơn thì nhóm theo tab và ngược lại.

Link số lượng dùng tab hoặc space: https://ukupat.github.io/tabs-or-spaces/

P/S: nếu là mình thì mình thích tab hơn, mình cũng thuộc dạng lười mà

Trả lời 10 tháng trước

Trả Lời Cho Câu Hỏi