IDE dùng lập trình Python

Mọi người cho em hỏi lập trình Python thì nên sử dụng IDE nào? Em đang dùng Pycharm bản community mà thấy chán quá, editor của nó thì dùng VIM nên nhiều lúc di chuyển trong file thấy rất bất tiện.

Được hỏi 3 tháng trước
Bình chọn bởi: Đức Nam, Hà Anh, Vũ Tuấn, Thu Thủy, Tram Anh, Hằng Đỗ, Phạm Huy, Vũ Linh, Huyền SuBy, Cam Quỳnh
2 Câu Trả Lời

Thì bạn chỉnh lại kiểu intellij thôi, dùng bình thường. Còn nếu chỉ học không thì cài VSCode dùng cho khoẻ. Pycharm chi nặng

Trả lời 3 tháng trước

Dùng Notepad++ thấy cũng OK

Trả lời 3 tháng trước

Thêm Trả Lời