3 Câu Trả Lời

Quang Lữ

Thì bạn chỉnh lại kiểu intellij thôi, dùng bình thường.
Còn nếu chỉ học không thì cài VSCode dùng cho khoẻ. Pycharm chi nặng

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan