2 Câu Trả Lời

Nguyễn Linh

Chào bạn, mình đưa ra 1 vài so sánh nhỏ

Java:

Ưu: syntax đẹp, học OOP thì quá tuyệt, được Oracle support, cộng đồng lớn, chạy nhanh hơn Python vì được compile thành binary code
Nhược: dài dòng, khó học hơn Python

Python:

Ưu: đơn giản, dễ học, tài liệu cũng rất nhiều
Nhược: chạy kiểu biên dịch nên chậm hơn Java (có thể dùng PyPy để chạy JIT compiler, tốc độ sẽ nhanh hơn Java)

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan