Joomla LDAP authentication plugin không hoạt động

Hi các bác,

Trong phần backend của Joomla em đã thực hiện việc enable LDAP authentication plugin và sau đó cài đặt địa chỉ host, user và pass đăng nhập vào LDAP server (các thông tin này em đều đã kiểm tra rất kỹ nên không thể sai) tuy nhiên khi chạy thì không lấy được thông tin nào từ LDAP server, Em vào PHP cũng không báo lỗi nào.

Sau đó em có vào code của plugin để kiểm tra và thêm 2 dòng echo để debug dưới đây:


        if (!$ldap->connect())
    {
      echo "Không connect được"; die();
      $response->status = JAuthentication::STATUS_FAILURE;
      $response->error_message = JText::_('JGLOBAL_AUTH_NO_CONNECT');

      return;
    }
      echo "Connect được"; die();

Nhưng khi chạy thì không thấy dòng debug nào hiển thị.

Các bác biết em thiếu ở khúc nào không chỉ em với?

Được hỏi 4 tháng trước
Bình chọn bởi: Ngọc Anh, Linh Vũ, Diệu Yến, Vũ Nhật Linh, Hiệp Bùi, Hà Anh, Roy Trịnh, Nguyễn Văn Tuấn, Duc Otore, Ngô Thanh Hải, Thùy Dương, Nguyen Lam, Anh Tuấn, Nguyễn Duy Tuấn, Duan Le, Hoang Anh, Tuấn Anh, Yanell Bự, Phúc Lê, Hữu Hạnh, Tony Huynh, Hani Pham, Thuy Linh, Nam Nguyễn, Torrest Vũ, Thu Thủy, Vũ Văn Tân, Hoan Capy, Nguyễn Đạt, Linh Nguyễn

Bạn vào Global Configuration > Server > Error Reporting, chọn Development để hiển thị lỗi nhé.

Trả lời 3 tháng trước

Thêm Trả Lời