Kết nối tới MySQL trong PHP

Các bác cho em hỏi trong PHP có những cách nào để tạo kết nối tới MySQL?

Được hỏi 11 giờ trước
Bình chọn bởi: Diệu Yến, Ánh Linh, Đức Tuấn, Khuê Kana, Khánh Duy, Nguyen Lam, Tram Anh, Giang River, Minh Tâm, Lê Anh, Bao Ngoc, Đình Anh, Lê Bình, Tân Late, Yanell Bự, Hang Tran, Truc Le, Vũ Văn Tân, Hoàng Thị Diệu, Trung Võ, Tony Huynh, Lê Achilles

Thêm Trả Lời