Khác Biệt Giữa byte code, machine code và intermediate

Mọi người cho em hỏi bytecode, machine code và intermeidate code khác nhau như thế nào? Em đọc một hồi trên wikipedia mà không hiểu.

Được hỏi 1 ngày trước
Bình chọn bởi: Thuy Linh, Nguyễn Duy Tuấn, Lê Trung, Truc Le, Trần Hoan, Phạm Vũ, Kim Hani, Yanell Bự, Duan Le, Minh Tâm, Uni Moon, Lê Huyền Trang, Hana Pham, Thủy Ruby, Huy Pro, Phạm Huy, Hải Phạm, Hang Tran, Bui Thinh

Thêm Trả Lời