Khác biệt giữa @Inject và @Autowired trong Spring

Hoàng Giang

Khi làm việc với Spring framework em thấy hai loại annotation là @Inject@Autowired khá tương tự nhau và không phân biệt được hai loại annotation này khác nhau như thế nào.

Bác nào biết giải thích giùm em sự khác biệt giữa hai annotation này và khi nào thì nên sử dụng @Inject khi nào nên sử dụng @Autowired?

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

1 Câu Trả Lời

Bob Bùi

Về mục đích sử dụng thì cả 2 đều giống nhau, khác là @Inject thì là chuẩn của Java còn @Autowired là chuẩn do Spring tự định nghĩa.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan