Khác biệt giữa struct và class trong C++

Em mới học C++ và đang tìm hiểu về khái niệm struct trong C++ nhưng không hiểu giữa struct và class trong C++ khác nhau như thế nào và tại sao cần sử dụng struct trong khi đã có class? Mọi người giải thích giúp em với ạ!

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan