1 Câu Trả Lời

Trung Quân Trung Quân

Cả ASP và ASP.NET đều là framework, không phải ngôn ngữ lập trình. ASP ra đời trước ASP.NET. Khi sử dụng ASP các lập trình viên chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình là VBScript. Trong khi đó nếu chọn ASP.NET thì lập trình viên có thể chọn C#, VB.NET...

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan