Khác nhau giữa jslint và jshint

Cả jslint và jshint đều dùng để check code JavaScript vậy hai tool này khác nhau như thế nào và nên sử dung tool nào thì tốt hơn?

Hói 10 tháng trước

Theo mình tìm hiểu thì JSHint là một bản fork của JSLint thôi bạn.

Hiện tại thì JSLint hơi tĩnh, còn JSHint thì thay đổi khá nhiều, bỏ một số rule cũ, thêm vào rule mới ...

Bạn tham khảo thêm tại: StackOverFlow, Medium

Trả lời 10 tháng trước
Bình chọn bởi: Nguyễn Duy Tuấn

Viết Trả Lời: