Không cài được Laravel bằng composer

Khi cài Laravel sử dụng lệnh composer install thì em bị lỗi như trong hình phía dưới:

Lỗi cài đặt Laravel sử dụng composer

Em đã chạy lại lệnh này vài lần nhưng vẫn bị báo lỗi?

Được hỏi 2 năm trước
Bình chọn bởi: Nguyễn Tuấn, Tran Khanh, Hoàng Tùng, Nguyễn Đạt, Đăng Duy, Lê Trung, Trung Quân, Linh Nguyễn
2 Câu Trả Lời

Cái này giống bị mạng chậm. Bạn kiếm chỗ nào mạng nhanh chạy thử.

Trả lời 2 năm trước
Bình chọn bởi: Hoàng Tùng, Nguyễn Đạt, Tran Khanh

Lỗi này là do bạn đang kết nối với mạng internet thông qua proxy của router. Thông thường các công ty hoặc quán cà phê sẽ có một proxy để kiểm soát lưu lượng tải hoặc up dữ liệu cũng như hạn chế truy cập một số trang...

Nếu bạn sử dụng Linux bạn có thể chạy lệnh sau để khắc phục lỗi trên bằng cách chạy 2 câu lệnh trên sử dụng terminal:

export HTTP_PROXY_REQUEST_FULLURI=0 # or false
export HTTPS_PROXY_REQUEST_FULLURI=0 #

Nếu bạn sử dụng Windows thì bạn cần thay đổi giá trị của biến môi trường HTTP_PROXY_REQUEST_FULLURI về 0 hoặc false

Trả lời 2 năm trước
Bình chọn bởi: Lê Trung, Trung Quân, Linh Nguyễn

Thêm Trả Lời