Kiểm tra phiên bản của PHP

Làm thế nào để hiển thị phiên bản của PHP đang chạy trên máy chủ trong hai trường hợp:

  • Sử dụng cửa sổ dòng lệnh và
  • Trên web
Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Yanell Bự, Linh Vũ, Đồng Tuyết, Hoàng Giang, Hà Anh, Nguyễn Văn Tuấn, Hoàng Thị Diệu, Hang Pham, Trần Hoan, Phạm Huy, Thu Hang, Anh Tuấn, Hani Ngoc, Khuê Kana, Huyền SuBy, Trần Anh, Đinh Quang Huy, Huyền Cool, Đăng Duy, Huy Pro, Phuong Jenny, Thành Công, Nguyen Duy

Trên cửa sổ dòng lệnh:

$ php -v

Trên web:

<?php phpinfo(); ?>

Bạn lưu ý không cần sử dụng echo phía trước khi gọi phpinfo().

Trả lời 41 phút trước

Ngoài php -v vẫn có các cách khác để tìm phiên bản của PHP, ví dụ:

$ php -i | grep "PHP Version"

Hoặc:

$ php -r "echo phpversion();"
Trả lời 1 ngày trước

Kiểm tra phiên bản của PHP trên terminal bạn dùng câu lệnh sau:

$ php -v

Trường hợp chạy PHP trên Web Server thì bạn có thể sử dụng hàm phpversion():

<?php
echo phpversion();
?>
Trả lời 10 giờ trước

Thêm Trả Lời