Leaderboard ads banner

Lấy giá trị của hash từ URL trong asp.net

Mọi người cho em hỏi trong asp.net cách lấy ra giá trị của hash (phần nằm sau ký tự #) trong url thì phải làm thế nào?

Ví dụ như với url là http://test.com/posts/1#gioi-thieu thì giá trị của hash lấy ra sẽ là gioi-thieu.

Trong JavaScript em biết có thể dùng:

windows.location.hash

Nhưng hiện tại em cần xử lý trên server.

Hoàng Duy Hoàng Duy

Bạn thử dùng thư viện UriBuilder xem mình thấy khá ok

1 Câu Trả Lời

Phan Quang Phan Quang

Cách đơn giản nhất là lấy index của #, sau đó sub string ra.

Cách khác:

var hash = (new Uri("url")).Fragment;
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan