Linux: Thắc mắc về root và administrator khi chạy sudo

Hi all,

Trong Ubuntu khi chạy một câu lệnh cài đặt một phần mềm nào đó mình thấy thường phải chạy sudo ví dụ:

$ sudo apt-get install lamp^

Sau khi chạy câu lệnh này thì mình cần nhập pass của người dùng hiện tại (cũng là administrator). Theo mình được biết thì câu lệnh trên được dùng để chạy câu lệnh dưới quyền người dùng root. Như vậy tại sao lại không nhập pass của người dùng root mà lại nhập mật khẩu của người dùng hiện tại (administrator)?

Được hỏi 1 ngày trước
Bình chọn bởi: Ánh Linh, Nguyễn Duy Tuấn, Vũ Nhật Linh, Đình Anh, Lê Bình, Thủy Ruby, Đăng Duy, Trần Hoan, Minh Phạm, Lê Hạnh, Trung Quân, Khuê Vũ, Hoan Capy, Bin Phan, Hana Pham, Tân Lê, Trần Anh, Roy Trịnh, Duc Otore, Phạm Huy, Hoàng Tùng, Hoàng Thị Diệu, Thành Công, Quang Nguyen, Nguyễn Đạt, Đức Tuấn, Yanell Bự, Hoàng Giang, Hang Pham, Huyền Moon, Hữu Hạnh, Trần Diễm, Duc Nguyen, Đinh Quang Huy, Khánh Duy, Tuấn Anh, Linh Nguyễn

Thêm Trả Lời