Linux có hỗ trợ thread hay không?

Em đang tìm hiểu về multi-threading trong PHP nhưng theo em nhớ là đã từng đọc ở đâu đó thì trong Linux không có thread mà chỉ có các process. Nhưng một số bài hướng dẫn cũng trên internet lại nói là Linux có thread.

Vậy theo các bác thì hệ điều hành Linux có hỗ trợ thread hay không? Nếu không hỗ trợ thì multi-threading trong PHP có thể được sử dụng trên Linux hay không?

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Truc Le, Diệu Yến, Phạm Vũ, Hana Pham, Vũ Nhật Linh, Nam Nguyễn, Tuấn Anh, Hanh Kute, Kim Hani, Hani Pham, Huyền Cano, Tram Anh, Bảo Davis, Torrest Vũ, Tân Late, Nguyen Duy, Khoi Tran, Vũ Văn Tuấn, Hang Pham, Phúc Lê, Minh Phạm, Tony Huynh, Trần Anh

Linux có hỗ trợ thread hay không?

Trả lời: Linux hỗ trợ threads và là một hệ điều hành multi-threading.

Trên trang document của Linux có đoạn trích sau:

es. As of 1.3.56, Linux has supported kernel-space multithreading. There also have been user-space thread libraries around as early as 1.0.9. There is on-going effort to refine and make the kernel more reentrant. With the introduction of 2.1.x, the memory space is being revised so that the kernel can access the user memory more quickly.

multi-threading trong PHP có thể được sử dụng trên Linux hay không?

PHP hỗ trợ multi-threading thông qua thư viện pthreads, tuy nhiên PHP chỉ hỗ trợ multi-threading cho các ứng dụng Command Line Interface (CLI) và không hỗ trợ các ứng dụng PHP chạy thông qua nền web server.

Trả lời 5 giờ trước

Linux hỗ trợ multi-threading ở cả kernel-level và user-level.

Trả lời 2 ngày trước

Thêm Trả Lời