Lỗi: ERROR: While executing gem ... (Encoding::ConverterNotFoundError) khi cài đặt Rails trên Windows

Em cài đặt Rails mà lỗi như thế này phải làm sao ạ ? giúp em với em mới bắt đầu về ruby ạ:

gem install rails
ERROR:  While executing gem ... (Encoding::ConverterNotFoundError)
    code converter not found (UTF-16LE to Windows-1258)
Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Tony Huynh, Ngọc Nguyễn, Kim Hani, Huyền Cano, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyen Lam

Bạn cần đổi code page cho Command Prompt. Mở Command Prompt và sau đó chạy câu lệnh sau:

C:\> chcp 850

Sau đó thực hiện lại việc cài đặt.

Bạn cũng có thể tham khảo bài viết Fix lỗi cài đặt Ruby Gem trên Windows để biết thêm chi tiết.

Trả lời 3 ngày trước

Thêm Trả Lời