Lỗi: Whoops, looks like something went wrong sau khi cài đặt

Trung Quân

Sau khi cài đặt xong và mở trang web trên trình duyệt mình gặp phải lỗi: Whoops, looks like something went wrong.

Có bạn nào bị như tương tự không vậy?

Chỉnh sửa
Thu Hang 09 February 2017

Bạn mở file log của Laravel ở địa chỉ app/storage/log/laravel.log và xem để có thể mô tả chi tiết lỗi gặp phải.

Thêm bình luận
Huỷ

2 Câu Trả Lời

Nguyễn Duy

Bạn cung cấp thông tin khá ít nên rất khó để có thể phán đoán được lỗi nào gây ra nguyên nhân trên. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì các lỗi có thể có như sau:

Apache không có quyền viết ở trên thư mục storage

Khắc phục bằng cách thay đổi lại quyền cho thư mục storage:

$ sudo chmod -R 777 app/storage

Sau đó bạn truy cập lại trang nếu vẫn gặp lỗi bạn có thể mở file log của Laravel nằm tại app/storage/laravel.log để kiểm tra thêm.

Ngoài nguyên nhân như trên thì hai nguyên nhân dưới đây cũng khá phổ biến, bạn cũng nên tham khảo:

PHP kết nối với database không thành công

Khắc phục bằng cách kiểm tra lại cấu hình app đang sử dụng tới database. Theo mặc định tập tin chứa thông tin cấu hình sẽ nằm ở địa chỉ app/config/database.php.

Route mà bạn đang truy cập chưa được định nghĩa

Kiểm tra các route định nghĩa xem địa chỉ URL truy cập có khớp route nào hiện có với hay không. Để xem danh sách tất cả các route của ứng dụng chạy câu lệnh sau:

$ php artisan routes
Thêm bình luận
Huỷ
Hoàng Duy

Muốn biết lỗi ở đâu thì trong file app/config/app.php tìm tới dòng chứa đoạn code này:

'debug' => false

Và chuyển thành:

'debug' => true

Truy cập lại web để biết thông tin lỗi.

Lưu ý: Cách này chỉ nên làm ở môi trường development.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan