Lỗi config dự án Java lúc chạy lúc không

Khoi Tran

Em có một thắc mắc nhỏ này muốn hỏi mọi người. Em hiện có 2 project spring boot, trong đó 1 project cung cấp các service cho project còn lại. Vấn đề bây giờ em muốn hỏi là bình thường chỉ cần thêm các dòng như này sẽ sử dụng các service mà project 1 cung cấp nhưng tại sao trên máy của công ty có chặn proxy thì không được mặc dù đã config đầy đủ?

Dưới đây là đoạn confit em thêm vào trong file porm của project 2:

<dependency>
    <groupId>com.example</groupId>
    <artifactId>libraries</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
</dependency>

Liệu có liên quan gì đến việc chặn proxy hay không ạ?

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan