Lỗi fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value

Em mới chuyển qua Swift để viết app iOS thay vì Objective C. Lúc chạy app trên simulator của Xcode thì rất hay gặp phải lỗi EXC_BAD_INSTRUCTION với thông báo:

fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value

Có bác nào biết nguyên nhân của lỗi trên và cách khắc phục không chỉ giúp em với ạ?

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

1 Câu Trả Lời

Khang Lê

Bạn đọc thử cái này xem biết đâu có ích.
https://stackoverflow.com/questions/32170456/what-does-fatal-error-unexpectedly-found-nil-while-unwrapping-an-optional-valu

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan