Mac OSX -Can't connect to local MySQL server through socket

Trên máy Mac em sử dụng Homebrew để cài đặt MySQL. Sau khi cài đặt xong và chạy câu lệnh khởi động MySQL server như sau:

sudo mysql.server start

Thì gặp phải lỗi:

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)

Mọi người cho em hỏi làm sao để khắc phục lỗi này?

Được hỏi 1 tháng trước
Bình chọn bởi: Hữu Hạnh, Vũ Hoàng, Duc Otore, Vũ Tân, Minh Tâm, Bảo Davis, Torrest Vũ, Thu Thủy, Quỳnh Anh, Lê Anh, Kim Hani, Thu Hang, Hiệp Bùi, Hani Pham, Vũ Linh, Trung Quân, Tony Huynh, Vũ Hiển, Duc Nguyen, Thủy Ruby, Nguyễn Tuấn, Lê Trung, Minh Tran, Nguyễn Tuấn, Tân Lê, Hana Pham, Ánh Thủy, Linh Nguyễn, Đức Nam, Hoàng Giang, Khuê Kana, Thành Công, Giang River, Nguyễn Duy
0 Câu Trả Lời

Thêm Trả Lời