Mac OSX -Can't connect to local MySQL server through socket

Trên máy Mac em sử dụng Homebrew để cài đặt MySQL. Sau khi cài đặt xong và chạy câu lệnh khởi động MySQL server như sau:

sudo mysql.server start

Thì gặp phải lỗi:

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)

Mọi người cho em hỏi làm sao để khắc phục lỗi này?

Được hỏi 4 ngày trước
Bình chọn bởi: Hữu Hạnh, Vũ Huy Hoàng, Duc Otore, Vũ Văn Tân, Minh Tâm, Bảo Davis, Torrest Vũ, Thu Thủy, Quỳnh Anh, Lê Anh, Kim Hani, Thu Hang, Hiệp Bùi, Hani Pham, Vũ Nhật Linh, Trung Quân, Tony Huynh, Vũ Hiển, Duc Nguyen, Thủy Ruby, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Trung, Minh Tran, Nguyễn Duy Tuấn, Tân Lê, Hana Pham, Ánh Thủy, Linh Nguyễn, Đức Nam, Hoàng Giang, Khuê Kana, Thành Công, Giang River, Nguyễn Duy

Thêm Trả Lời