34

Mac OSX -Can't connect to local MySQL server through socket

Trên máy Mac em sử dụng Homebrew để cài đặt MySQL. Sau khi cài đặt xong và chạy câu lệnh khởi động MySQL server như sau:

sudo mysql.server start

Thì gặp phải lỗi:

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)

Mọi người cho em hỏi làm sao để khắc phục lỗi này?

1 Câu Trả Lời
0

Lên google play tải tất vả ứng dụng cá nhân hoá của bạn về cài đặt .

Trả lời cách đây 4 tháng

Trả Lời Cho Câu Hỏi