Mac -bash: wget: command not found

Trên cửa sổ dòng lệnh của Mac mình chạy câu lệnh sau:

$ wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar

Tuy nhiên gặp phải lỗi:

-bash: wget: command not found

Làm sao để fix lỗi này?

Được hỏi 2 năm trước
Bình chọn bởi: Torrest Vũ, Khuê Kana, Bao Ngoc, Khoi Tran, Tram Anh, Lê Trang, Duan Le, Vũ Tân, Hoàng Giang, Đinh Huy, Diệu Yến, Linh Nguyễn, Đình Anh, Hà Anh, Hữu Hạnh, Quỳnh Anh, Phuong Jenny, Vũ Hiển, Đức Tuấn, Bin Phan, Hiệp Bùi, Uni Moon, Nguyen Duy, Hoàng Tùng, Lê Hạnh, Phạm Huy, Linh Vũ, Trung Võ, Nguyễn Đạt, Kim Hani, Tony Huynh, Tuấn Anh, Thủy Ruby, Đồng Tuyết, Trần Hoan
1 Câu Trả Lời

Lỗi này là do bạn chưa cài đặt chương trình wget trên máy hoặc thư mục chứa tập chương trình wget không có trong biến PATH.

Để khắc phục lỗi này bạn cần cài đặt wget. Cách đơn giản nhất là sử dụng Homebrew.

Trước khi cài đặt chúng ta cần kiểm tra thiết lập của homebrew đã đúng chưa:

$ brew doctor

Nếu không có lỗi bạn có thể tiếp tục cài đặt brew bằng câu lệnh sau:

$ brew install wget

Sau khi cài đặt wget bạn có thể chạy lại câu lệnh để tải PHPUnit:

$ wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar
Trả lời 2 ngày trước

Thêm Trả Lời