Mcrypt PHP extension required.

Khi cài đặt Laravel trên Mac OS X mình sử dụng Composer như sau:

$ composer create-project laravel/laravel laravel_app

Một thời gian sau khi chạy câu lệnh trên thì gặp phải lỗi như sau:

Mcrypt PHP extension required.
Script php artisan clear-compiled handling the post-install-cmd event returned with an error.
[RuntimeException]
Error Output:
create-project [-s|--stability="..."] [--prefer-source] [--prefer-dist] [--repository-url="..."] [--dev] [--no-dev] [--no-plugins] [--no-custom-installers] [--no-scripts] [--no-progress] [--keep-vcs] [--no-install] [package] [directory] [version]

Có ai biết cách khắc phục lỗi này không chỉ giúp mình với?

Được hỏi 2 năm trước
Bình chọn bởi: Nguyễn Văn Tuấn, Trung Quân, Lê Trung, Vũ Văn Tân, Kim Hani, Anh Tuấn, Lê Bình, Hana Pham, Hiệp Bùi, Hằng Đỗ, Hanh Nguyen, Ngọc Anh, Linh Nguyễn, Bảo Davis, Bin Phan, Trần Diễm, Hoàng Tùng, Duan Le, Thuy Linh, Phạm Huy, Tân Late, Huyền Cano, Nguyen Thuy Trang, Vũ Huy Hoàng

Để cài đặt được Laravel thì yêu cầu máy tính cần phải được cài đặt phần mở rộng Mcrypt. Lỗi trên là do bạn chưa cài phần mở rộng Mcrypt cho PHP trên máy.

Để khắc phục lỗi này bạn cần cài đặt mcrypt. Nếu bạn có Homebrew trên máy bạn có thể cài đặt sử dụng câu lệnh sau:

$ brew install mcrypt

Kiểm tra phiên bản PHP đang dùng trên máy:

$ php -v

Cuối cùng cài đặt phần mở rộng Mcrypt dành cho phiên bản PHP tương ứng trên máy (câu lệnh dưới đây dành cho PHP 5.5):

$ brew install homebrew/php/php55-mcrypt

Trường hợp phiên bản PHP trên máy tính bạn khác với PHP 5.5 ở trên bạn có thể tìm kiếm tên gói package cài đặt phần mở rộng PHP Mcrypt dành cho Homebrew bằng câu lệnh sau:

$ brew search mcrypt

Sau khi cài đặt PHP Mcrypt, Homebrew sẽ hiển thị một hướng dẫn thêm chỉ thị để kích hoạt phần mở rộng này và bạn cần làm theo.

Sau đó để kiểm tra lại phần mở rộng Mcrypt dành cho PHP đã được cài đặt và kích hoạt hay chưa:

$ php -m | grep mcrypt
Trả lời 4 ngày trước

Thêm Trả Lời