Yêu Cầu

Để có thể theo dõi bài học, bạn cần cài đặt tối thiểu 2 gói phần mềm là MySQL database server và MySQL cilent trên máy tính cá nhân của bạn. Nếu bạn sử dụng Ubuntu bạn có thể xem hướng dẫn cách cài đặt 2 phần mềm này ở bài học Tìm Hiểu Về LAMP stack trên Ubuntu

Nếu bạn đang sử dụng Windows, bạn có thể cài đặt gói phần mềm XAMPP hoặc WAMP.

MySQL database

MySQL Cho Người Bắt Đầu

Câu Hỏi
Chưa có câu hỏi nào cho bài hướng dẫn này
Đặt Câu Hỏi
Mời Bạn Bè
Gửi email mời bạn bè
Viết Cùng Tác Giả
Bạn biết về chủ đề này và muốn tham gia viết cùng tác giả?