1 Câu Trả Lời

Phan Viet

Bạn vào PhpMyadmin chọn Export sau đó tại Export method: chọn Custom - display all possible options , sau đó tại Tables: bạn select những tables ban muốn export nhé.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan