1 Câu Trả Lời

Phan Viet Phan Viet

Bạn vào PhpMyadmin chọn Export sau đó tại Export method: chọn Custom - display all possible options , sau đó tại Tables: bạn select những tables ban muốn export nhé.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan