Giới Thiệu

Đình Anh

Node.js Là Gì

Node.js là một phần mềm mã nguồn mở được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript cho phép lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng chạy trên máy chủ. Ban đầu, Node.js được phát triển bởi Ryan Dahl. Phiên bản đầu tiên của Node.js được cho ra mắt vào năm 2009.

console.log("Xin chào");

Chạy

Node.js có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Linux hay Mac OS. Node.js được phát triển sử dụng V8 Engine là bộ thư viện JavaScript được Google phát triển để viết trình duyệt web Chrome.

Bản thân Node.js không phải là một ngôn ngữ lập trình mới, thay vào đó Node.js là một nền tảng mã nguồn mở (hay phần mềm mã nguồn mở) được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript.

Node.js Dùng Làm Gì

Node.js có thể được dùng để tạo các ứng dụng chạy trên môi trường máy chủ như các ứng dụng web. Tuy nhiên Node.js không chỉ giới hạn ở việc tạo các website mà nó còn có thể được dùng để phát triển các công cụ chạy trên máy tính cá nhân.

Môi Trường Chạy Node.js

Trong khi JavaScript thường được dùng trên trình duyệt thì Node.js lại được sử dụng để phát triển ứng dụng chạy trên máy chủ server. Node.js cũng có thể được chạy như một ứng dụng độc lập trên máy tính cá nhân (mà không cần phải thông qua môi trường của trình duyệt). Nói chính xác hơn thì chúng ta không thể chạy Node.js sử dụng môi trường trình duyệt.

Về bản chất Node.js là một phần mềm mở rộng được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ JavaScript. Vì vậy cú pháp của Node.js giống với cú pháp của JavaScript

Yêu Cầu

Để có thể hiểu được các bài học trong khoá học này bạn cần nắm vững cơ bản về JavaScript. Nếu bạn chưa từng làm việc với JavaScript thì bạn có thể tham gia khoá học JavaScript Cơ Bản miễn phí có trên hoclaptrinh.org.

Thêm Phản Hồi