Objective-C Cơ Bản

Objective-C là một trong các ngôn ngữ lập trình số 1 hiện nay được các lập trình viên sử để phát triển ứng dụng chạy trên hệ điều hành MacOS và iOS. Khóa học này được thiết kế dành cho các bạn mới muốn làm quen với ngôn ngữ lập trình này. Với việc hướng tới người học mới bắt đầu, Objective-C Căn bản được thiết kế theo hướng tập trung vào những khái niệm căn bản nhưng quan trọng để người bắt đầu có thể nhanh chóng và dễ dàng nắm được những kỹ năng cần thiết của ngôn ngữ này.

Danh Sách Bài Học

Cấu trúc điều khiển dùng để kiểm soát việc thực thi của một hoặc một nhóm các câu lệnh dựa trên một hoặc một vài điều kiện cho trước. Trong bài học này chúng ta sẽ t...

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong Objective C là: Kiểu integer, kiểu float và kiểu void

Int...

Objective C Là Gì

Objective-C là ngôn ngữ đa năng (general purpose), điều này có nghĩa là nó được thiết kể để có thể sử dụng để viết phần mềm phục vụ cho nhiều mụ...

Hàm NSLog được dùng để in thông điệp ra màn hình:

NSLog(@"Hello, World!\n");

Ký tự \n ở trong dấu ngoặc kép được dùng để tạo dòng mới. Tôi sẽ giải ...

Toán tử cho phép chúng ta thực hiện các phép toán số học như cộng trừ, nhân, chia và các phép toán logic và so sánh.

Phép Toán Số Học...

Biến Là Gì

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu (tạm thời) trong quá trình thực thi chương trình. Chính vị vậy giá trị của biến thường thay đổi nhiều lần trong quá ...

Hằng Là Gì

Tương tự như biến, hằng được sử dụng để lưu trữ các giá trị tuy nhiên giá trị của hằng không thay đổi trong suốt quá trình thực thi chương trình....

Trong phần này tôi sẽ giải thích cấu trúc chương trình của một chương trình phổ biến viết bằng Objetive-C.

Foundation Framework

Đây là ...

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt phần mềm cần có để có thể bắt đầu học lập trình Objective-C.

<div class="aler...

Hàm bao gồm một nhóm các đoạn câu lệnh dùng để thực hiện một nhiệm vụ nhất định ví dụ như tìm số lớn nhất trong tập hợn dãy số, tính diện tích tam giác......

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học