OpenCart: Chuyển tiếp địa chỉ URL không có www về có www

Hiện tại mình có một trang viết bằng OpenCart phiên bản 2.3.0.1 trong đó các URL trên trang web của mình đang chạy dưới địa chỉ không có tên miền phụ www. Bây giờ mình cần chuyển về các địa chỉ có www ở trước.

Ví dụ các URL dưới đây:

http://ten-mien.net/home.php
http://ten-mien.net/may-tinh/
http://ten-mien.net/lap-top-toshiba-core-i3-13-inch

sẽ được chuyển tiếp về địa chỉ URL tương ứng như sau:

http://www.ten-mien.net/home.php
http://www.ten-mien.net/may-tinh/
http://www.ten-mien.net/lap-top-toshiba-core-i3-13-inch

Muốn làm vậy thì mình cần phải cấu hình trong phần admin của OpenCart như thế nào?

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Duan Le, Hoàng Tùng, Nguyễn Văn Tuấn, Hani Ngoc, Nguyen Lam, Trung Võ, Hoan Capy, Ngọc Anh, Minh Tâm, Lê Huyền Trang, Diệu Yến, Đinh Quang Huy, Phuong Jenny, Nam Nguyễn, Nguyen Duy, Ngọc Nguyễn, Huy Pro, Khánh Duy, Hữu Hạnh, Quỳnh Anh, Vân Trần, Lê Hạnh, Khuê Kana, Phúc Lê, Linh Vũ, Đức Nam, Đồng Tuyết, Ngô Thanh Hải

Nếu bạn sử dụng Apache làm Web Server thì cách đơn giản nhất để chuyển tiếp URL không có www về có www đó là thiết lập tập tin .htaccess của Apache.

Thay vì thiết lập phần admin của OpenCart bạn chỉ cần thêm hai chỉ thị sau vào tập tin .htaccess.

# SEO URL Settings    
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ten-mien.net [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.ten-mien.net/$1 [L,R=301,NC]

Sau khi cập nhật tập tin trên thì Apache sẽ tự động thực hiện việc chuyển tiếp mà không cần phải khởi động lại.

Trả lời 2 ngày trước

Thêm Trả Lời