13

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

Trong PHP làm cách nào để khi người dùng truy cập vào một địa chỉ URL thì ngay lập tức sẽ được chuyển tiếp một địa chỉ URL khác mà không hiển thị bất cứ nội dung nào trên trang đó?

Ví dụ như khi người dùng truy cập trang cá nhân của người dùng khác thì mà người dùng này chưa đăng nhập thì sẽ được chuyển sang trang đăng nhập?

Bình chọn bởi: Thắng Quốc
2 Câu Trả Lời
25

Để chuyển tiếp người dùng sang trang khác bạn sử dụng [hàm header] trong PHP:

<?php
header("Location: http://example.net");
?>
Trả lời cách đây 2 tháng
Bình chọn bởi: Viet Nguyen, Gim Henry
16

Bạn có thể sử dụng hàm header() trong PHP để chuyển tiếp người dùng như sau:

<?php
header("Location: http://ten-mien.com/login.php");
die();

Ví dụ để hạn chế và chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập truy cập vào một số trang nhất định bạn có thể viết mã lệnh như sau:

<?php
if (!$loggedIn) {
    header("Location: http://ten-mien.com/login.php");
    die();
}
// ... thông tin hiển thị dành cho user đã đăng nhập
Trả lời cách đây 2 tháng
Bình Luận (1)
Trúc Mai  Trúc Mai
Bình luận 6 tháng trước

Bạn ơi biến $loggedIn gán bằng gì vậy bạn?

Trả Lời Cho Câu Hỏi