PHP: Closure là gì và sử dụng nó như thế nào?

Các bác cho em hỏi chính xác thì cái khái niệm closure trong PHP là gì vậy và sử dụng nó như thế nào?

Nếu được thì giải thích giùm em luôn tại sao lại cần phải sử dụng nó?

Được hỏi 9 tháng trước
Bình chọn bởi: Diệu Yến, Kim Hani, Đăng Duy, Nguyen Lam, Hoàng Giang, Hoàng Thị Diệu, Torrest Vũ, Vân Trần, Linh Nguyễn, Linh Vũ, Hiệp Bùi, Huyền Cool, Vũ Văn Tuấn, Trần Diễm, Roy Trịnh, Đinh Quang Huy, Lê Huyền Trang, Hanh Kute, Truc Le, Khuê Vũ, Quang Nguyen, Minh Tran, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Trung Quân, Bin Phan, Quỳnh Anh, Đức Tuấn, Trần Hoan, Hà Anh, Thùy Dương, Duan Le, Ngọc Anh

Theo tôi closure là viết function không tên đa phần là dùng một lần.

function có tên:

function square($num) {
      return($num * $num);
   }

$a = array(1, 2, 3, 4, 5);
$b = array_map("square", $a);

Closure:

$a = array(1, 2, 3, 4, 5);
$b = array_map(function($num){
    return ($num * $num);
}, $a);
Trả lời 9 tháng trước

Thêm Trả Lời