Cấu Trúc Điều Khiển

Nguyễn Duy

Cấu Trúc Điều Khiển Là Gì

Trong lập trình, cấu trúc điều khiển hay còn gọi là control structure được sử dụng để điều khiển luồng chạy của chương trình.

<?php
 $today = "Thứ Bảy";

if ($today == "Thứ Bảy") {
  echo "Ngày nghỉ cuối tuần Thứ Bảy.";
} else if ($today == "Chủ Nhật") {
  echo "Ngày nghỉ cuối tuần Chủ Nhật.";
} else {
  echo "Hôm nay là ngày làm việc.";
}
?>

Chạy Code

Cấu Trúc Điều Khiển Trong PHP

PHP cung cấp các cấu trúc điều khiển sau đây:

 • Câu lệnh if.
 • Câu lệnh if...else.
 • Câu lệnh if...elseif.
 • Câu lệnh switch

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cụ thể cách sử dụng các cấu trúc điều khiển cung cấp bởi PHP trong hai bài học tiếp theo.

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan

 • Tài Liệu Học PHP

  Tài liệu tổng hợp bao gồm các bài hướng dẫn học lập trình với ngôn ngữ PHP hỗ trợ các phiên bản mới...
 • Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản

  Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách sử dụng PHP để: - Kết nối với database MySQL -...
 • Hàm trong PHP

  Hướng dẫn cách sử dụng các hàm thông dụng trong PHP với source code ví dụ kèm theo.
 • PHP Object Oriented Programming

  Đối với nhiều người lập trình PHP, lập trình hướng đối tượng là một khái niệm mang tính phức tạp, tr...
 • Git Cơ Bản

  Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các chức năng cơ bản của Git, phần mềm hàng đầu trong quản...