PHP: định dạng từ tiếng Anh theo số nhiều hoặc số ít

Trong trang trả về kết quả tìm kiếm sản phẩm mình có một khung message hiển thị số lượng sản phẩm trả về. Ở trong khung này mình cần chọn giữa từ products (tương ứng với số lượng sản phẩm trả về là 0 hoặc 1) và product ()tương ứng với số lượng sản phẩm trả về là từ 2 trở lên).

Trong Ruby có hỗ trợ hàm pluralize như sau:

puts pluralize(2, 'product')

Trong PHP có thư viện nào hỗ trợ tính năng này không mọi người?

Được hỏi 8 tháng trước
Bình chọn bởi: Minh Tâm, Ngô Thanh Hải, Trung Quân, Đồng Tuyết, Nam Nguyễn, Hoàng Tùng, Lê Trung, Đinh Quang Huy, Tân Lê, Thành Công, Thuy Linh, Torrest Vũ, Khuê Vũ, Nguyễn Duy Tuấn, Trung Ta

Thêm Trả Lời