PHPStorm: Exclude thư viện khi tìm kiếm file theo tên trong project

Em có một PHP project sử dụng Laravel framework. Khi tìm kiếm file theo tên có trong dự án thì PHPStorm trả về kết quả bao gồm cả các file của thư viện nằm trong thư mục vendor. Các bác cho em hỏi có cách nào để PHPStorm không hiển thị các file trong vendor này hay không?

Được hỏi 7 tháng trước
Bình chọn bởi: Tân Late, Đình Anh, Hani Ngoc, Khoi Tran, Nguyen Lam, Trần Anh, Ngô Hải, Nguyen Trang, Hana Pham, Ngọc Anh, Duc Otore, Torrest Vũ, Hữu Hạnh
1 Câu Trả Lời

Click vào tên thư mục để chọn thư mục => Chuột phải => Chọn "Mark Directory As" => Chọn "Excluded".

Exclude thư mục trong PhpStorm

Trả lời 7 tháng trước
Bình chọn bởi: Thái Nguyễn

Thêm Trả Lời