PHPStorm: Exclude thư viện khi tìm kiếm file theo tên trong project

Em có một PHP project sử dụng Laravel framework. Khi tìm kiếm file theo tên có trong dự án thì PHPStorm trả về kết quả bao gồm cả các file của thư viện nằm trong thư mục vendor. Các bác cho em hỏi có cách nào để PHPStorm không hiển thị các file trong vendor này hay không?

1 Câu Trả Lời

Thái Nguyễn Thái Nguyễn

Click vào tên thư mục để chọn thư mục => Chuột phải => Chọn "Mark Directory As" => Chọn "Excluded".

Exclude thư mục trong PhpStorm

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan