7

Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543

Được hỏi 3 năm trước  |  chỉnh sửa

Khi cài xong bị lỗi như vậy:

Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543

Mình khác phục thế nào?

2 Câu Trả Lời
8

Lỗi này là do phiên bản PHP của bạn không đáp ứng với phiên bản mà Laravel yêu cầu. Nếu bạn dùng Laravel 4.2 như trong bài học thì trên máy tính bạn cần phải cài đặt:

  • PHP >= 5.4
  • MCrypt PHP Extension

Ngoài ra thì bạn cũng phải cài MySQL để làm việc với cơ sở dữ liệu.

Trả lời 3 tuần trước
5

Mình mở file helpers.php theo đường dẫn bạn cung cấp và đi đến dòng 426 thì thấy có dòng code sau:

$results = [];

Cách viết này là sử dụng cú pháp array shorthand trong PHP phiên bản v.5.4.0. Bạn kiểm tra phiên bản PHP trên máy tính của bạn xem có hỗ trợ cú pháp này không nhé.

Trả lời 2 năm trước

Trả Lời Cho Câu Hỏi