Lưu ý: Hướng dẫn này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift

Khoá học này được thiết kế với mục đích giúp những bạn mới bắt đầu có thể dễ dàng tiếp cận được những khái niệm quan trọng trong lập trình iOS.

Trong suốt khoá học bạn sẽ được hướng dẫn để phát triển một ứng dụng quản lý món ăn sử dụng ngôn ngữ lập trình Swift. Khoá học cũng sẽ giúp bạn làm quen với những kỹ năng cơ bản như sử dụng môi trường phát triển tích hợp Xcode, cách sử dụng storyboard và interface builder...

Danh Sách Bài Học

View Controller

Ngoài AppDelegate.swift thì Xcode còn tạo thêm cho chúng ta tập tin ViewDelegate.swift. Tập tin này định nghĩa lớp ViewController là lớp con thừa k...

Outline View

Khung outline view trong Xcode giúp chúng ta biết được các thành phần giao diện chúng ta thêm vào được sắp xếp như thế nào trên scene. Để hiển thị khung outline view...

Làm Quen Với Xcode

Xcode cung cấp cho bạn tất cả những công cụ cần thiết để có thể phát triển bất cứ ứng dụng iOS nào từ đơn giản cho tới phức tạp. Xcode không chỉ tổ chức các tập tin ...

Giới Thiệu

Về Khoá Học

Trong khoá học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng iOS dùng để quản lý các món ăn. Khi khởi động ứng dụng màn hình sẽ hiển thị danh ...

Auto Layout

Auto Layout Là Gì

Auto Layout là một tính năng hữu ích giúp bạn có thể thiết kế layout cho ứng dụng để có thể tương tích với nhiều loại thiết bị với kích thước màn...

Storyboard

Storyboard được sử dụng để đặc trưng cho các thành phần giao diện tạo nên ứng dụng. storyboard cũng thể hiện mối liên hệ giữa các màn hình xuất hiện khi chạy ứng dụn...

Xem Trước Giao Diện

Xcode cung cấp cho chúng ta chức năng xem trước giao diện để kiểm tra giao diện thực khi ứng dụng chạy. Để xem trước giao diện bạn làm theo các bước sau:...

Thêm Nút Button

Trong phần này chúng ta sẽ thêm một nút button (tạo bởi lớp UIButton). Một nút bấm button thường được sử dụng để khởi sướng (trigger) một sự kiện nào...

Chạy Ứng Dụng

Khi sử dụng template có sẵn trong Xcode để tạo ra ứng dụng thì Xcode sẽ tự động thiết lập môi trường cần thiết để chúng ta có thể chạy được ứng dụng. Mặc dù bạn chưa...

Tạo Constraint cho Text Field

Ở bài học trước chúng ta đã thêm constraint canh lề cho stack view được tạo ra từ việc gom các view có trong scene. Trong bài học này chúng ta sẽ thêm constraint cho...

Thêm Text Field

Các thành phần giao diện người dùng User Interface (hay UI) được sử dụng để hiển thị nội dung trên màn hình. Các thành phần UI này còn được gọi là ...

Tạo Constraint cho Stack View

Trong bài học này chúng ta bắt đầu sử dụng Auto Layout bằng cách tạo constraint vào các view có trong scene hiện có.

Tạo Stack View

Các vi...

Tạo Dự Án

Xcode cho phép bạn có thể tạo dự án phát triển ứng dụng chạy trên hệ điều hành Mac OS (desktop hay laptop), iOS (điện thoại iPhone), watchOS (đồng hồ thông minh) và ...

Thêm Nhãn Label

Ở các bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách thêm và cấu hình một trường nhập dữ liệu vào scene. Ở bài học này bạn sẽ tìm hiểu cách thêm một nhãn label vào scene....

App Delegate

Trong phần này và một số phần tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với source code của dự án. Đầu tiên trong khung navigator area bạn nhấp vào t...

Cấu Hình Text Field

Ở bài học này chúng ta sẽ làm quen với việc cấu hình trường nhập dữ liệu text field mới được thêm vào.

Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hìn...

Tài Liệu Miễn Phí

$0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học