Leaderboard ads banner

Auto Layout

Auto Layout Là Gì

Auto Layout là một tính năng hữu ích giúp bạn có thể thiết kế layout cho ứng dụng để có thể tương tích với nhiều loại thiết bị với kích thước màn hình khác nhau hay với các hướng xoay màn hình khác nhau.

Auto Layout

Khi sử dụng Auto Layout chúng ta sẽ định nghĩa các view trong một scene của ứng dụng sẽ được hiển thị như thế nào thông qua các constraint.

Constraint

Constraint bao gồm một hoặc nhiều luật hiển thị được áp dụng cho phần tử view trên scene. Chúng ta có thể sử dụng constraint để quy định phần tử view được hiển thị cách lề (trên, dưới, phải trái) bao nhiêu cũng như chiều cao, chiều rộng của view...

Thêm constraint

Ví dụ một constraint áp dụng cho trường nhập dữ liệu quy định view này cách lề trái màn hình 0cm và cách lề phải màn hình 0cm sẽ khiền trường nhập dữ liệu trải dài từ trái sang phải của màn hình bất kể loại thiết bị đang sử dụng là iPhone hay iPad.

Stack View

Stack view giống như việc gộp nhiều phần tử view lại thành một nhóm và được sử dụng khi bạn muốn bố cục nhiều phần tử view của cùng một nhóm.

Stack view

Ví dụ như khi bạn có 3 view đặt cạnh nhau gồm nhãn label, trường nhập dữ liệu và nút button và bạn muốn nhóm hai view này thành một nhóm. Khi đó bạn sẽ cần sử dụng stack view để làm điều này.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan