Làm Quen Với Xcode

Linh Nguyễn

Xcode cung cấp cho bạn tất cả những công cụ cần thiết để có thể phát triển bất cứ ứng dụng iOS nào từ đơn giản cho tới phức tạp. Xcode không chỉ tổ chức các tập tin và thư mục trong dự án cho bạn mà còn cung cấp một chương trình viết mã lệnh code editor mạnh mẽ các giao diện kéo thả hỗ trợ bạn xây dựng ứng dụng, một debugger giúp bạn tìm kiếm và sửa lỗi...

Giao diện Xcode

Nếu đây là lần đầu bạn sử dụng Xcode thì bạn nên bỏ ra một chút thời gian để làm quen với giao diện của Xcode. Bạn không nhất thiết phải đi sâu vào mọi thành phần khác nhau ở giao diện vì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở các bài học tiếp theo.

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan