Tạo Dự Án

Xcode cho phép bạn có thể tạo dự án phát triển ứng dụng chạy trên hệ điều hành Mac OS (desktop hay laptop), iOS (điện thoại iPhone), watchOS (đồng hồ thông minh) và tvOS (tivi). Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một dự án phát để triển ứng dụng điện thoại (iOS).

Xcode cung cấp cho chúng ta một số các template mặc định để xây dựng các loại ứng dụng khác nhau ví dụ như:

 • Template phát triển các ứng dụng trò chơi
 • Template để phát triển ứng dụng dạng Tab-based (giống như ứng dụng Gmail) hoặc
 • Template để phát triển ứng dụng kiểu Single View
 • ...

Trong bài học này chúng ta sẽ chọn loại template là Single View. Để làm điều này bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở Xcode từ Launchpad hoặc sử dụng Spotlight Search. Nếu đây là lần đầu tiên bạn phát triển ứng dụng trên Xcode thì bạn sẽ thấy một màn hình chào mừng Welcome to Xcode.

Bước 2: Ở màn hình chào mừng bạn nhấp chọn Create a new Xcode project.

Bước 3: Trong mục iOS bạn chọn mục Appication bạn sẽ thấy màn hình hiển thị như sau:

Tạo dự án iOS trên Xcode

Bước 4: Nhấp chọn Single View Application.

Bước 5: Trong cửa sổ thiết lập tuỳ chọn cho dự án hiện ra bạn nhập như sau:

 • Product Name: Tên sản phẩm bạn nhập vào FoodTracker. Xcode sử dụng tên sản phẩm để đặt tên cho ứng dụng của bạn.
 • Organization Name: Tên tổ chức hoặc cá nhân phát triển ứng dụng, bạn có thể để trường này trống.
 • Organization Identifier: Dùng để xác định danh tính của tổ chức và cá nhân phát triển ứng dụng. Giá trị này thường là một chuỗi các ký tự viết ngược của tên miền của tổ chức hoặc cá nhân phát triển ứng dụng. Bạn có thể đặt giá trị cho trường này là com.example.
 • Bundle Identifier: Giá trị này được tự động tạo ra từ hai trường Product NameOrganization Identifier.
 • Language: Ngôn ngữ sử dụng phát triển ứng dụng. Bạn chọn là Swift.
 • Devices: Chọn Universal. Một ứng dụng Universal có thể chạy được trên cả iPhone và iPad.
 • Use Core Data: Không chọn (Chưa cần quan tâm).
 • Include Unit Tests: Tích chọn (Chưa cần quan tâm).
 • Include UI Tests: Không chọn (Chưa cần quan tâm).

Bước 6: Nhấp Next.
Bước 7: Trong cửa sổ hiện ra bạn chọn thư mục để lưu trữ dự án và nhấp Create.

Bước 8: Sau khi Xcode tạo xong dự án nó sẽ hiển thị một cửa sổ workspace window chứa thông tin về dự án.

Cửa sổ workspace window trên Xcode sau khi tạo xong dự án

Tại cửa sổ workspace window này bạn sẽ thấy một cảnh báo hiện lên cạnh hình tam giác màu vàng với dòng chữ No code signing identities found.. Cảnh báo này có nghĩa là bạn chưa hoàn tất các bước thiết lập Xcode để phát triển ứng dụng iOS. Tuy nhiên ở thời điểm này chúng ta chưa cần chú ý về điều này.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan