Thêm Nhãn Label

Nguyễn Đạt

Ở các bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách thêm và cấu hình một trường nhập dữ liệu vào scene. Ở bài học này bạn sẽ tìm hiểu cách thêm một nhãn label vào scene.

Nhãn label là một đối tượng thuộc lớp UILabel. Để thêm nhãn label vào scene bạn thực hiện các bước sau:

 1. Trong thư viện Object library nhập vào label để tìm đối tượng Label.
 2. Nhấp chuột và kéo đối tượng Label từ thư viện vào scene.
 3. Nhấp và kéo nhãn mới thêm vào để thay đổi vị trí của nhãn giống với hình dưới đây.

Them nhãn label vào trong sence

 1. Nhấp đúp nên nhãn và nhập vào Meal Name để thay đổi tên cho nhãn.
 2. Nhấn Enter để kết thúc.

Kết thúc bước trên scene sẽ có kết quả như sau:

Thêm nhãn vào scene

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan

 • Objective-C Cơ Bản

  Objective-C là một trong các ngôn ngữ lập trình số 1 hiện nay được các lập trình viên sử để phát tri...
 • Hàm trong PHP

  Hướng dẫn cách sử dụng các hàm thông dụng trong PHP với source code ví dụ kèm theo.
 • Git Cơ Bản

  Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các chức năng cơ bản của Git, phần mềm hàng đầu trong quản...
 • Học HTML

  Với HTML bạn có thể tạo một website cho chính mình. Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được học về HT...
 • Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản

  Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách sử dụng PHP để: - Kết nối với database MySQL -...