View Controller

Nguyễn Đạt

Ngoài AppDelegate.swift thì Xcode còn tạo thêm cho chúng ta tập tin ViewDelegate.swift. Tập tin này định nghĩa lớp ViewController là lớp con thừa kế từ lớp UIViewController với 2 phương thức là viewDidLoad()didReceiveMemoryWarning().

Lớp này được dùng để kiểm soát các thành phần view ứng với màn hình đầu tiên của ứng dụng. Chúng ta sẽ thêm vào lớp này các phương thức và thuộc tính ở các bài học tiếp theo sau.

Phương thức didReceiveMemoryWarning() sẽ không được sử dụng trong khoá học này nên bạn có thể xoá nó đi. Tập tin ViewController.swift lúc này sẽ có nội dung như sau:

import UIKit

class ViewController: UIViewController {

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
  }

}

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan

 • Objective-C Cơ Bản

  Objective-C là một trong các ngôn ngữ lập trình số 1 hiện nay được các lập trình viên sử để phát tri...
 • Hàm trong PHP

  Hướng dẫn cách sử dụng các hàm thông dụng trong PHP với source code ví dụ kèm theo.
 • Git Cơ Bản

  Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các chức năng cơ bản của Git, phần mềm hàng đầu trong quản...
 • Học HTML

  Với HTML bạn có thể tạo một website cho chính mình. Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được học về HT...
 • Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản

  Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách sử dụng PHP để: - Kết nối với database MySQL -...