Leaderboard ads banner

Xem Trước Giao Diện

Xcode cung cấp cho chúng ta chức năng xem trước giao diện để kiểm tra giao diện thực khi ứng dụng chạy. Để xem trước giao diện bạn làm theo các bước sau:

  1. Trên thanh toolbar của Xcode, nhấp vào biểu tượng hai hình tròn chèn nên nhau để mở khung Assistant editor.

Assistant editor

  1. Để giao diện Xcode trông được gọn hơn bạn nhấp chọn vào nút Navigation toggleUtilities toggle để ẩn hai khung project navigatorutility area. Ngoài ra, bạn cũng có thể đóng khung outline view.

Navigation toggle và Utilities toggle

  1. Ở thanh editor selector bar bạn đổi từ chế độ Automatic to Preview > Main.storyboard (Preview)

Preview interface

Bạn sẽ thấy kết quả xem trước của giao diện giống với hình dưới đây:

Xem trước giao diện

Bạn có thể thấy với loại thiết bị là iPhone thì trường nhập văn bản có độ dài tràn ra phía ngoài màn hình. Điều này xảy ra là do khi bắt đầu phát triển ứng dụng chúng ta đã thiết lập loại thiết bị mà ứng dụng sẽ được phát triển trên đó bao gồm cả iPhone và iPad. Chính vì vậy khi chạy ứng dụng trên màn hình nhỏ như của iPhone thì xảy ra lỗi này. Chúng ta sẽ khắc phục lỗi này bằng cách sử dụng tính năng Auto Layout ở bài học tiếp theo.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan