Python Cơ Bản

Python là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích (general purpose programming language). Chúng được sử dụng ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tính toán thống kê, tài chính ngân hàng hay dùng để giải các thuật toán phức tạp trong nghiên cứu khoa học... Python cũng có thể được sử dụng để viết các phần mềm chạy trên máy tính cá nhân, máy chủ hoặc dùng để viết ứng dụng website, game...

Trong khoá học này chúng ta sẽ tìm hiểu những thành phần cơ bản nhất của Python từ đó bạn có thể viết cho mình các phần mềm phức tạp hơn dựa trên những kiến thức nền tảng này.

Danh Sách Bài Học

Python Là Gì

Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rất phổ biến ngày nay để phát triển nhiều loại ứng dụng phần mềm khác nhau như các chương trình chạy trên de...

Hướng dẫn cách cài đặt Python mới nhất trên các máy tính chạy hệ điều hành Windows, Mac OSX và Ubuntu Linux chỉ với vài bước đơn giản.

Sau khi cài đặt xong Python thì ở bài học này chúng ta sẽ viết một chương trình đầu tiên sử dụng ngôn ngữ Python có tên là Hello W...

Tìm hiểu cú pháp của ngôn ngữ lập trình Python: Tìm hiểu về câu lệnh trong Python, cách viết câu lệnh để in ra chuỗi dữ liệu ra màn hình và cú pháp tạo một comment trong Python.

Biến Trong Python

Trong lập trình biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong chương trình. Dữ liệu được lưu trữ trong một biến bất kỳ có thể thay đổi trong khi chạ...

Toán Tử Là Gì

Trong lập trình một toán tử là một ký tự được sử dụng để thực hiện một phép toán số hoặc logic.

Python hỗ trợ...

String, ListTuple là 3 kiểu dữ liệu khác nhau trong Python tuy nhiên chúng đều được xếp chung vào kiểu dữ liệu Sequence.

Kiểu Dữ Liệu ...

Kiểu Dữ Liệu Dictionary

Dictionary là kiểu dữ liệu chứa một tập hợp các phần tử trong đó mỗi phần tử được gắn với một key (khoá). Khác với dữ liệu sequence thì...

Câu Lệnh Điều Khiển (Control Statement)

Câu lệnh điều khiển là loại câu lệnh được dùng để điều khiển luồng chạy của các câu lệnh khác trong chương trình....

Python cung cấp ba loại vòng lặp đó là: - Vòng lặp for - Vòng lặp while - Lặp qua dữ liệu kiểu sequence (list, tuple, string...) sử dụng các hàm range và xrange.

Trong các bài học trước chúng ta đã từng sử dụng một số hàm có trong Python như print(), max(), range()...

Hàm Là Gì

Trong lập trình, hàm l...

Đa số các đoạn code mà chúng ta tham khảo ở các bài học trước đây được viết theo kiểu hướng thủ tục. Lập trình hướng thủ tục (pr...

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học