Leaderboard ads banner

1 Câu Trả Lời

Hoàng Tùng Hoàng Tùng

Mỗi thằng có điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Python dùng để viết các ứng dụng chạy trên server tốt hoặc dạo gần đây hay dược dùng để làm AI. Còn về làm web thì PHP đã có mặt trên thị trường quá lâu hiểu các best practice trong web develpoment nên riêng trong mảng này thì mình thấy chưa thể thay thế được PHP một sớm một chiều đâu.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan