React Native sắp hết thời

Gần đây em thấy trên Twitter đang rộ vụ Facebook đang dần loại bỏ React Native ra khỏi ứng dụng chính Facebook app của công ty này. Facebook là công ty chính đứng đằng sau quá trình phát triển của React Native nhưng lại quyết định không dùng nó, phải chăng React Native sắp hết thời?

Được hỏi 1 tuần trước
Bình chọn bởi: Khánh Duy, Lê Anh, Quỳnh Anh, Trần Hoan, Minh Tran, Nguyen Lam, Bin Phan, Lê Hạnh, Bơ Heoboo, Ánh Linh, Thành Công, Nguyen Thuy Trang, Vũ Văn Tuấn, Linh Vũ, Lê Bình, Hang Pham, Ngọc Nguyễn, Hiệp Bùi, Tuấn Anh, Tân Lê, Hoang Anh, Khuê Kana, Phạm Huy, Ngô Thanh Hải, Ngọc Anh, Khuê Vũ

Thêm Trả Lời