24

React Native sắp hết thời

Được hỏi 2 tháng trước  |  chỉnh sửa

Gần đây em thấy trên Twitter đang rộ vụ Facebook đang dần loại bỏ React Native ra khỏi ứng dụng chính Facebook app của công ty này. Facebook là công ty chính đứng đằng sau quá trình phát triển của React Native nhưng lại quyết định không dùng nó, phải chăng React Native sắp hết thời?

Trả Lời Cho Câu Hỏi