2 Câu Trả Lời

Nguyễn Duy

Rất khó để so sánh vì Ruby và PHP chủ yếu được dùng để viết các ứng dụng web ngược lại Java ngoài việc được sử dụng để tạo các ứng dụng web (nổi tiếng với Spring) thì còn có thể được sử dụng để tạo Game hay ứng dụng chạy trên trên Android.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan