Cài Đặt Ruby

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chạy mã lệnh Ruby sử dụng trình duyệt. Với cách này bạn không cần cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào trên máy mà vẫn có thể theo dõi khóa học này. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách cài đặt Ruby trên 3 hệ điều hành Windows, MacOS và Ubuntu Linux.

Chạy Ruby Sử Dụng Trình Duyệt

Bạn có thể viết và thực thi trên mã lệnh Ruby đơn giản bằng việc sử dụng website tryruby.org.

Cách làm này có tiên lợi là bạn không phải thực hiện các bước cài đặt tốn thời gian và thích hợp cho những người muốn đi thằng vào khám phá những tính năng của ngôn ngữ. Nhược điểm của nó chỉ đến khi bạn cần thử những tính năng phức tạp của ngôn ngữ Ruby.

Cài Đặt Ruby Trên Windows

Nếu sử dụng hệ điều hành Windows bạn có thể cài đặt Ruby sử dụng Ruby Installer. Bạn có thể tải Ruby Installer và cài đặt ở địa chỉ này.

Sau khi cài đặt xong, bạn mở Windows Command Prompt lên và nhập vào câu lệnh sau đó bấm Enter để chạy:

> ruby -v

Bạn sẽ thấy kết quả tương tự như dưới đây:

> ruby -v
ruby 2.1.2p95 (2014-05-08 revision 45877)

Trường hợp bạn gặp phải lỗi ruby is not recognized as ... thì có thể bạn sẽ cần phải khởi động lại máy tính.

MacOS

Nếu sử dụng máy tính của Apple, bạn sẽ thấy Ruby đã được cài sẵn trên hệ điều hành MacOS. Để kiểm tra phiên bản nào của Ruby đã được cài đặt, bạn chạy câu lệnh sau:

$ ruby -v

Kết quả hiển thị sẽ tương tự như sau:

~ $ ruby -v
ruby 2.1.2p95 (2014-05-08 revision 45877) [x86_64-darwin11.0]

Trường hợp phiên bản Ruby được cài đặt trên máy tính bạn quá cũ hoặc bạn muốn cập nhật lên phiên bản mới nhất thì bạn có thể tải bản cài đặt Ruby cho máy Mac ở địa chỉ này.

Cài Đặt Ruby Trên Ubuntu

Trường hợp bạn sử dụng Ubuntu Linux, việc cài đặt diễn ra khá đơn giản sử dụng package manager apt-get:

$ sudo apt-get install ruby-full

Sau khi cài đặt xong, tương tự như trên Mac hay Windows, bạn có thể sử dụng terminal và chạy câu lệnh dưới đây để kiểm tra phiên bản Ruby mới được cài đặt:

$ ruby -v
Thêm Bình Luận: