Tác giả của ngôn ngữ lập trình PHP

Em đang đọc một bài viết về PHP cơ bản thì thấy có đoạn viết:

PHP là ngôn ngữ mã nguồn mở miễn phí và được phát triển bởi cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới.

Nhưng trước khi nhận được đóng góp của cộng đồng thì cũng cần có người khởi tạo. Search Google thì em thấy một số nguồn nói rằng PHP được viết bởi Rasmus Lerdorf còn một số khác nói rằng Rasmus Lerdoft chỉ là người khởi đầu dự án còn trong quá trình phát triển PHP sau này đóng góp phần lớn thuộc về hai developer người Israel là Andi Gutmans, Zeev Suraski. Trên php.net/credits.php thì thấy cả ba tác giả đều được liệt kê.

Vậy theo các bác thì ai mới đúng là người đã viết ra ngôn ngữ lập trình PHP?

Được hỏi 2 ngày trước
Bình chọn bởi: Thành Công, Khoi Tran, Hoan Capy, Đồng Tuyết, Anh Tuấn, Diệu Yến, Nguyen Lam, Đinh Quang Huy, Giang River, Khuê Vũ, Tony Huynh, Trần Diễm, Trần Anh, Yanell Bự, Duan Le, Trung Quân, Thùy Dương, Nguyen Thuy Trang, Minh Tâm, Truc Le

Thêm Trả Lời