Thắc mắc ví dụ

Ở ví dụ phép gắn giá trị:

a = 5
a += 3
print a # 8
a -= 2
print a #7

Đáng lẽ dòng

a -= 2
print a 

phải bằng 6 chứ nhỉ @@

2 Câu Trả Lời

Chinh Vu

Mình ko hiểu sao các ví dụ trên trang ở chỗ print a là ko có dấu ngoặc đơn nhưng cop về máy mình chạy trên sublime text thì phải có ngoặc
Vậy là do máy mình hay do code trên trang thiếu?

Thu Thủy 25 March 2018

Tuỳ vào phiên bản Python bạn dùng, Python 2 thì cần còn Python 3 thì không

Lê Trung

Cảm ơn bạn rất nhiều! Nội dung của bài viết và đoạn code ví dụ đã được cập nhật.

Câu Hỏi Liên Quan