Thêm index cho dữ liệu kiểu Fulltext trong MySQL

Các bác cho em hỏi trong fulltext search của mysql (tính cả 2 kiểu natural languageboolean mode) thì có cách nào để đánh index giúp search nhanh hơn không ạ?

Theo như em hiều (không tính các vendor hỗ trợ fulltext search khác như elasticsearch, algolia...) thì nếu đánh index cho column mình sẽ dùng câu lệnh ADD INDEX, còn trường hợp thêm fulltext thì mình lại dùng ADD FULLTEXT. Như vậy thì sau khi chạy câu lệnh ADD FULLTEXT có cách nào add thêm index cho column không vậy?

Em cảm ơn!

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

1 Câu Trả Lời

Minh Phạm

Khi bạn chạy thêm FULLTEXT index sử dụng CREATE FULLTEXT INDEX hay ADD FULLTEXT INDEX thì MySQL sẽ index trường tương ứng cho bạn rồi.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan